Forside

Herregårdsparken Hjørring

Hjemmeside for grundejerforening Herregårdsparken

NYT: Se FORELØBIG Indkaldelse til generalforsamling 16/3 19:30, Lundergårdshallen HER

NB. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar jvf. vedtægternes §4

Endelig indkaldelse vil også blive husstandsomdelt efter ca. 20. februar.

 

Herregårdsparken grundejerforening- Alle rettigheder forbeholdes